Saddelmager grunden

Ved Vordingborg Kommunes hjælp, blev denne udtjente ejedom nedrevet. Nu fremtræder denne som en grøn plet i midt i Mern by.