Frugtplantagen

Langs med stien er der plantet div. frugtræer til afbenyttelse. Pengene til disse er blandet rejst ved salg af sponsorbeviser.