Referat generalforsamling 2020

Referat Generalforsamling i Mern og

Øster Egesborg Sognes Lokalråd

I Mern Forsamlingshus

d. 3. dec. 2020 kl, 19.00.

 

    Dagsorden

  1. 1.      Velkomst v. formanden

På grund af corona er der afbud fra Pia Petersen, hvorfor

næstformand KP Nielsen bød velkommen.

    

     2. Valg af dirigent

         Bestyrelsen foreslog Ole Nielsen som blev valgt.

 

     3. Udpegning af referent

          Bestyrelsen foreslog KP som blev valgt.

 

     4. Formandens beretning

          På grund af Pia´s fravær fremlagde KP beretningen.

 

Frivillig fest

Året startede i jan. med en frivilligfest.

Det er godt, at vi er så mange der arbejder for byen, så den bliver endnu mere attraktiv.

Det er måske sidste gang festen kan holdes lokalt, idet kommunen henviser til Deres store ”frivilligfest”.  Men vi vil prøve på at finde en løsning.

 

Fastelavn.

På skolen afholdt vi sammen med Håndværker og Borgerforeningen  en fastelavnsfest for børn med tøndeslagning og hygge for børnene.

 

Grillarrangementer.

Så kom Coronaen, men i juli afholdt vi en forsigtig grillarrangement foran købmanden

Hyggeligt men desværre den sidste p.g.a. Corona.                                                                               

 

Enghuset.

Efter aftale med Kommunen drifter vi Enghuset så længe vi kan.  Det koster ca. 25.000 kr. om året.

Huset er også omdrejningspunkt for flere arrangementer.

Der har været afholdt loppemarked med boder og salg af pandekager og drikkevarer. Det var et hyggeligt arrangement, med mange besøgende omkring Enghuset og udearealet.

 

Der har også været en snapsetur med legendariske Jens Kruse i spidsen, hvor deltagerne fik en spændende tur i området, med gode historier og en masse smagsprøver.  En mindeværdig dag for snapseelskere.

 

I løbet af sommeren blev  handicapstien,  der er en forlængelse af Engstien, færdiggjort. Stien har været på tegnebrædtet i længere tid, men før stien kunne etableres skulle der mageskiftes med naboen. Det er kommunen som har stået for det. Derved er der opstået et dejligt grønt område ned til åen.  Stien er virkelig et hit med mange der går der daglig. Tak til entreprenør Lars Gregersen, for at udvide stiarealet med det overskyende grus han havde.

 

Donation fra Købmanden

Det var med stor glæde at vi modtog donationen fra Per Thøfner, Min Købmand på 40.000 kr.

Det er flot at Per vandt konkurrencen.  Det viser at han vil byen og borgerne. Halvdelen er afsat til en stor fest når coronaen er under kontrol, og den anden halvdel er afsat til drift af Enghuset. Så med det vi havde i forvejen har vi nu til 2-3 år, afhængig af uforudsete udgifter

 

     5. Fremlæggelse og godkendelse af Lokalrådets økonomi v.Ib Petersen.

          Ib fremlagde regnskabet som blev godkendt.

 

     6.   a: Ændring og godkendelse af status fra  ”Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd”

                til ”Mern Lokalforum. ” v. KP

Det er blevet pålagt fra kommunen at Lokalrådene skal nedlægges og overgå til Lokalforum.

Lokalrådene fik før 18.000 kr. om året. Nu får Lokalforum 7.500 kr. pr. år., men området er også blevet mindre.  Sandvig området og Øster Egesborg området har nu mulighed for selv at oprette deres eget Lokalforum.   Desuden er godkendte ansøgninger om drift m.v. 100% tilskud, i stedet for 50% som det før var i Lokalrådene.  Det er en stor forbedring.  Bestyrelsen har hele tiden bakket op om kommunens beslutning, idet vi mener at fordelene er større end ulemperne.

 

Holger Fugl: Kan man bare nedlægge Lokalrådet uden at inddrage området uden for Mern:
KP: De er blevet Orienteret.  Jeg har talt med Jens Hæsum, Øster Egesborg og Henrik Asbæk, Sandvig og har sendt kort med sogneinddeling og hvem der er kontaktperson i kommunen.

Vedtægterne blev godkendt og dermed er Mern Lokalforum en realitet. Se vedtægterne på hjemmesiden Mern lokalforum

 

 

 

       

 

   c: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt revisor.

            På valg i bestyrelsen er:

            Alex Knudsen:   Modtager genvalg.    Alex Knudsen blev valgt.

        

              Freddi Petersen:  Modtager ikke genvalg.

              Nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Freddi Petersen.

              Bestyrelsen foreslog Anders Christiansen, som blev valgt

 

              Pia Petersen er ikke på valg men ønsker at udtræde af bestyrelsen.

              Nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Pia Petersen.

              Bestyrelsen foreslog Ole Nielsen, som blev valgt.

 

              Valg af suppleanter:

1. suppleant.  Bestyrelsen foreslog Marianne Jørgensen, som blev valgt.

2. suppleant.  Bestyrelsen foreslog Freddi Petersen, som blev valgt.

Valg af revisor:  Bestyrelsen foreslog Helge Christensen, som blev valgt.

       Valg af revisorsuppleant:  Bestyrelsen foreslog Lisbet Mauritzen, som blev valgt.

 

      7.   Emner til debat/orientering m.m.

 

             ”Grønne Områder” v. Alex Knudsen

Enghuset er nu blevet omdrejningspunktet for arbejdet  i Grønne område. Vi har garage med vogne, redskaber og værktøj. Der er et halvtag hvor man kan holde en velfortjent pause. 

Engstien er blevet forlænget, så der nu er forbindelse mellem Kalvehavevej og til Gl. Præstøvej. Det er en meget populær sti, som bliver brugt flittigt.

Vi vil gerne have grus på stien hele vejen rundt om søen, men vi har et problem med vand på stien nedenfor bakken.  Og der er meget ukrudt. Vi har hakket og hakket  for at holde ukrudt og græstuer nede.  Nu har vi lånt Menighedsrådets harve med et tilsyneladende godt resultat.

Vi har imprægneret borde og bænke med olie.  Næste år er det bålhytten der står for tur.

Det er meget tilfredsstillende at være med, men vi kunne godt bruge lidt flere frivillige.

 

             ”Lektiecafe” v. Lisbet Mauritzen

Vi har holdt pause indtil sensommeren, hvor vi startede med en tur til Bowling og afslutning på Mc. Donalds.  Det var en god tur.  Der kommer nu 7-8 stk. hver mandag, og hvis nogle har lyst til at hjælpe til er I velkomne. Vi synes skoleeleverne er meget velintegrerede.   På grund af corona lukker vi nu ned for i år.

 

 

 

             ”Bogcafe med Brædtspil og Strikkeklub” v. Marianne Jørgensen.

Vi startede op i uge 34 med både brædtspil og stikkeklub.  Det fungerer rigtigt godt hvor alle hygger gevaldigt.  I gennemsnit kommer der ca. 17. personer.  16 kvinder og 1 mand !!!

Arrangementet foregår hver tirsdag fra 18.30 til 21.00.

Det koster 20 kr. pr gang at deltage.

Hver fjerde mandag holder vi læsekreds, hvor vi nu er 5-6 stk., men der er plads til flere.

På grund af corona er ovenstående aktiviteter dog aflyst på ubestemt tid.

 

             ”Bytorv og Stationen” v. KP

Det har desværre vist sig at Bytorvet er havnet mellem 2 stole i kommunen.  Projektet blev overdraget fra bygningsafdelingen til Vej og Park.  Kort efter rejste koordinatoren og derved blev det glemt.  Nu er projektet dog komme i gang igen, så udbudsmaterialet forhåbentlig  kommer ud først i det nye år.  

Der sker heller ikke så meget omkring stationsbygningen.  Kommunen skal vist finde ud af hvem og hvordan lejlighederne skal udlejes.

 

      8.   Evt.

Holger Fugl:  Hvordan går det med Lindas Blomstergrubbe.

KP: Linda har et dårligt knæ, så Grønne Områder har vandet resten af sæsonen,  men vi starter ikke op igen, medmindre der er flere frivillige der melder sig, hvad vi håber på.

Det er godt, at det kommunen har plantet er kommet godt i gang og ser rigtig flot ud.

 

      9.   Afslutning v formanden.

KP takkede for fremmødet.