• Besøg fra Trafik og Ejendomme

    Chefen fik en rundvisning i byen om hvad der er gang i. Hun var ret begejstret i hvad hun så og hørte.