Nu har vi fået indviet det nye Bytorv, og det skal bruges.

Så kom og vær med hver torsdag kl. 19.00.

KOM OG VÆR MED TIL HYGGE OG SAMVÆR

 

Vi prøver at skubbe gang i udviklingen på Byens nye Torv med møde hver torsdag kl. 19.00. 

Tanken er at byen bare mødes og snakker sammen.  Tag kaffen med eller køb en is hos Købmanden.  Vi kan også spille lidt petanque,

Andre ideer til hvad torvet kan bruges til er meget velkomne.

Vi ses.  Mern Lokalforum